Privacybeleid

Onze beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat een vertrouwensrelatie te vestigen tussen u en onze diensten, om u een positieve ervaring te bieden met volledige transparantie. Dit beleid stelt ons in staat rekening te houden met uw behoeften en te voldoen aan uw verwachtingen.

Om uw vertrouwen te respecteren, garanderen wij, ACNI SAS, de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna "uw gegevens").

Om u volledige transparantie te garanderen en een veilig gebruik van onze website LINK in al zijn beschikbare versies en gerelateerde applicaties (hierna "De Site Mijn Bloemendagen") te verzekeren, specificeren we hoe we uw gegevens verwerken zodat onze diensten altijd in overeenstemming zijn met uw rechten. Op deze manier garanderen we zowel de veiligheid en vertrouwelijkheid als de onschendbaarheid van uw privacy en uw gegevens op al onze platforms.

Ons beleid en wij zorgen ervoor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om al uw gegevens te beschermen en te vrijwaren van elke openbaarmaking, verlies of manipulatie. Daarom bieden wij u alle elementen die u helpen gemakkelijk te begrijpen hoe uw gegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor administratie en verwerking. Uiteraard kunt u te allen tijde toegang krijgen tot uw gegevens en deze wijzigen, aangezien ze beschikbaar zijn in uw persoonlijke ruimtes op de Akammak-website.

Daartoe nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Door dit beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, verbindt ACNI SAS zich hiermee om de essentiële principes van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Franse wet op gegevensbescherming na te leven door u te informeren over het bestaan en de voorwaarden van de gegevensverwerking die hier wordt toegepast (paragraaf 3), de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens en de toepassing van deze rechten door ons (paragrafen 6 en 10). U ontvangt ook informatie over eventuele overdrachten naar een of meerdere derde landen, evenals over de bewaartermijn van de verzamelde gegevens (paragraaf 5) en over de veiligheidsmaatregelen (paragraaf 9).

1. WIE BENT U?

Wanneer we in dit privacybeleid naar "u" verwijzen, is dit alleen omdat het rechtstreeks op u van toepassing is en u betrekt als klant van ACNI SAS, als u een bestelling heeft geplaatst op de Akammak-website, als u een klantenaccount heeft aangemaakt maar geen producten of diensten heeft besteld, of als u een bezoeker bent die de Akammak-website bezoekt zonder een klantenaccount aan te maken of een bestelling te plaatsen.

2. WIE ZIJN WIJ? ACNI SAS is een onafhankelijk bedrijf.

ACNI SAS beheert de Akammak-website en voert als zodanig verschillende verwerkingen van uw gegevens uit als verwerkingsverantwoordelijke.

3. WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

3.1. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld wanneer u de Akammak-website bezoekt en gebruikmaakt van cookies, wanneer u een klantenaccount aanmaakt op de Akammak-website, wanneer u een van onze producten of diensten bestelt, of wanneer u ermee instemt lid te worden van onze nieuwsbrieven (SMS, e-mails).

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw navigatie op de Akammak-website te optimaliseren en u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Wij kunnen uw bestellingen op de best mogelijke manier verwerken, betalingen meerdere keren beschikbaar stellen, fraude voorkomen, de nodige terugbetalingen uitvoeren en de klantenbeoordelingen beheren.

3.2. UW BEZOEK AAN DE AKAMMAK-WEBSITE

Om u te laten navigeren op de Akammak-website, verwerken we uw gegevens met uw toestemming, die de juridische basis vormt.

3.3. HET VERWERKEN VAN UW BESTELLINGEN

We gebruiken uw gegevens om uw bestellingen te verwerken en uit te voeren.

We gebruiken ze voor het beheer van bemiddeling, klantrelaties (ook via sociale media), onze klantenservice en verkoop op afstand, onze acties gerelateerd aan marketingbeheer en commerciële prospectie voor de site Mijn Bloemendagen, evenals voor het beheer, de levering en het transport van bestellingen.

De uitvoering van het contract tussen de twee partijen (u en wij) vormt de juridische basis voor de verwerking van deze gegevens.

De wettelijke verplichting van ACNI SAS vormt de juridische basis voor verwerking in het kader van productherinneringen. Uw toestemming of ons legitiem belang, afhankelijk van het geval, vormt de juridische basis voor verwerking voor marketing- en commerciële prospectiedoeleinden. Uw toestemming is van toepassing op de uitvoering van de "flash"-betaling.

3.4. BETALING IN MEERDERE KEREN

Voor bestellingen waarbij de betaling in meerdere gevallen en voor bepaalde klanten van toepassing is, worden uw gegevens verwerkt om u deze betalingswijze te bieden. De uitvoering van het contract tussen de twee partijen vormt de juridische basis voor de verwerking van de gegevens.

Dit stelt ons ook in staat om de veiligheid van betalingen te garanderen.

De uitvoering van deze overeenkomst tussen beide partijen en het legitieme belang van ACNI SAS, als verantwoordelijke voor de verwerking, vormen de juridische basis voor deze verwerking.

3.7. BEHEER VAN ADVERTENTIE-ONTDEKKING


Het beheer van de reclame van ACNI SAS wordt uitgevoerd met behulp van uw gegevens.

Dit stelt ons in staat om onze klanten- en prospectgegevens te verbeteren, het onderhoud en technische activiteiten van prospects te beheren, statistieken en studies over reclamecampagnes te produceren, de bestanden van prospects bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van weerstand tegen telefonische prospectie bij te werken, aanbestedingen, de organisatie van onze wedstrijden en loterijen of andere promoties, met uitzondering van online kansspelen.

De juridische basis voor de bovengenoemde vermeldingen is de toestemming van de gebruiker of het legitieme belang van ACNI SAS.

WAAR GAAN UW GEGEVENS NAARTOE?
Uw gegevens worden doorgegeven aan verschillende interne afdelingen van Akammak.
Ze worden niet gedeeld met derden, behalve in de volgende situaties:

Om uw bestellingen te verwerken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met verschillende leveranciers die gespecialiseerd zijn in de gebieden van bankieren, klantrelaties, klantenservice, levering, IT-ontwikkeling, sitebeheer, het verstrekken van garanties of verzekeringen.

Voor de uitvoering van betalingen kunnen uw gegevens worden onthuld aan providers zoals betalings- en transactiecentra (banken...) of callcenters voor het beheer van commerciële processen of klantenervaring of, voor klantenbeoordelingen, aan een beheerder die klantenbeoordelingen verzamelt en verwerkt.

De reclamebureau "Akammak" wordt beheerd door de klanten en adverteerders van het bureau via uw gegevens.

5. BEWAREN VAN GEGEVENS


De door Akammaks verzamelde gegevens worden alleen bewaard voor de tijd en ondersteuning die nodig zijn om de in paragraaf 3 van ons privacybeleid beschreven operaties op te zetten en uit te voeren.

Sommige door Akammak verzamelde gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard:

In de huidige archieven voor belanghebbende partijen, gedurende 3 jaar vanaf het laatste klantcontact (zodat ze toegankelijk zijn voor de diensten van ACNI SAS). We maken geen tussentijdse archivering van deze gegevens (in het geval van gegevens die van administratief belang zijn voor bepaalde diensten, zoals geschillen, worden de bewaartermijnen bepaald door de toepasselijke regels in overeenstemming met de regelgeving).

Wat betreft onze bestellingen, zullen uw gegevens 5 jaar in de huidige archieven worden bewaard zodra het gebruik van klantbestellingen is voltooid, en gedurende 5 jaar in de tussentijdse archieven zodra de bewaring in de huidige archieven is voltooid. Dit geldt ook voor klantbestellingen.

Wat betreft bankgegevens, deze worden bewaard in de huidige archieven voor de duur van de bankkaart "plus één dag". Er is geen tussentijdse archivering van bankgegevens.

Cookies, hun gebruik en hun duur worden in detail beschreven in sectie 7 van ons beleid.

6. UITOEFENING VAN UW RECHTEN

6.1. U HEBT HET RECHT OM TOEGANG TOT UW GEGEVENS TE VRAGEN, DEZE TE WIJZIGEN EN TE CORRIGEREN.

6.2. U HEBT HET RECHT OM TE VRAGEN DAT UW GEGEVENS BEPERKT WORDEN.


Belangrijke verduidelijking: hiervoor moet u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens betwisten gedurende de tijd die nodig is om hun nauwkeurigheid te controleren. Of als u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonlijke gegevens onwettig is en u vraagt dat het wordt beperkt en niet verwijderd. We hebben uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden die in paragraaf 3 zijn uiteengezet, maar uw gegevens zijn nog steeds nuttig voor het onderzoek, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in de rechtbank, op voorwaarde dat u ervoor kiest om uw recht van bezwaar uit te oefenen gedurende de tijd die nodig is om de bestaan van legitieme redenen die wij nastreven met uw gegevens te controleren.

6.3. U HEBT HET RECHT OM TE VRAGEN DAT UW GEGEVENS WORDEN VERWIJ

Als u om verwijdering van uw persoonsgegevens vraagt, heeft ACNI SAS nog steeds de mogelijkheid om deze tijdelijk te bewaren in archieven, zolang als nodig is om aan haar wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.

6.4. U HEEFT HET RECHT OM DE UITOEFENING VAN UW RECHT VAN BEZWAAR TEGEN ELKE VERWERKING DIE GEBRUIKT WORDT VOOR COMMERCIELE PROSPECTIEDOELEINDEN TE VRAGEN.


In het geval van prospectie per e-mail heeft u het recht om wijziging of uitschrijving van nieuwsbrieven te vragen door te klikken op de "uitschrijven" hyperlink aanwezig in alle nieuwsbrieven of door rechtstreeks naar de contactpagina van de Akammak-website te gaan.

In het geval van een verzoek per SMS, is het mogelijk om wijziging te vragen door het woord "STOP SMS" te sturen naar het nummer 36007 of door naar de contactpagina van de Akammak-website te gaan.

6.5. U HEEFT HET RECHT OM NA UW OVERLIJDEN SPECIFIEKE INSTRUCTIES TE GEVEN BETREFFENDE HET BEWAREN, VERWIJDEREN EN VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS.


Bij afwezigheid van dergelijke instructies hebben uw erfgenamen en rechthebbenden de mogelijkheid om contact op te nemen met ACNI SAS om toegang te krijgen tot het gebruik van deze gegevens voor "de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene" en/of om het account op de website te sluiten en/of te vragen om stopzetting van de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt ook vragen dat uw gegevens na uw overlijden niet aan derden worden overgedragen.

6.6. U HEEFT HET RECHT OM UW RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID UIT TE OEFENEN.

6.7. U HEEFT HET RECHT OM UW TOESTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN VERWERKINGEN DIE OP DEZE JURIDISCHE BASIS ZIJN GEBASEERD, IN TE TREKKEN.


Belangrijke precisering: als u besluit uw toestemming in te trekken, zal dit geen invloed hebben op de rechtmatigheid van het gebruik dat plaatsvond voordat u uw toestemming introk.


6.8. U HEEFT HET RECHT, INDIEN U DAT WENST, EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT (IN FRANKRIJK, DE CNIL: WWW.CNIL.FR).


Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw klacht (met uw e-mailadres, uw naam, een kopie van uw identiteitskaart en uw postadres) sturen naar de Gegevensbeschermingsafdeling van ACNI SAS, via e-mail naar contact@akammak.nl.

Binnen uiterlijk een (1) maand na ontvangst van de aanvraag zullen we u een antwoord sturen.


7. COOKIES


7.1. WAT ZIJN COOKIES?


Wanneer u een website zoals ACNI SAS bezoekt, kan deze, afhankelijk van uw keuze, een tekstbestand op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet) plaatsen via uw browser.

Dit tekstbestand heet een COOKIE. Dankzij deze cookie kan de website, zoals Akammak, uw ontvanger herkennen bij uw volgende bezoek gedurende de geldigheidsperiode van de cookie of bij uw registratie.

Alleen de zender van een cookie kan waarschijnlijk de informatie in deze cookie lezen of wijzigen.


7.2. WAARVOOR DIENEN DE COOKIES VAN HTTPS://WWW.AKAMMAK.NL/


De verschillende soorten cookies kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Sommige daarvan worden rechtstreeks verstrekt door ACNI SAS en haar leveranciers, maar andere kunnen afkomstig zijn van derde bedrijven.


7.2.1. DE DOOR AKAMMAK EN HAAR LEVERANCIERS UITGEGEVEN COOKIES


Er zijn verschillende categorieën cookies die u op uw apparaat kunt vinden bij het bezoeken van onze website:


7.2.1.1. "ESSENTIËLE" COOKIES


De "essentiële" cookies zijn nodig om toegang te krijgen tot onze website, bijvoorbeeld om een bestelling te plaatsen.

Als ze niet aanwezig zijn, kunt u navigatieproblemen op de site ondervinden en mogelijk geen bestelling plaatsen.

"Essentiële" cookies stellen Akammak ook in staat om haar activiteiten te volgen.

Ze kunnen in uw keten worden geplaatst door Akammak of haar leveranciers.


7.2.1.2. "ANALYSE- EN PERSONALISATIE" COOKIES


"Analytische en Personalisatie" cookies zijn niet verplicht, maar ze stellen ons in staat om uw zoekopdracht te vergemakkelijken, uw ervaring met ons te optimaliseren, beter aan uw verwachtingen te voldoen, alsook onze aanbiedingen te personaliseren en de organisatie van onze website te maximaliseren.7.2.1.3. COOKIES VOOR "RECLAME".


Reclamecookies worden weergegeven in de reclamesecties van onze website. Het is in uw belang om uw browservaring te verbeteren en te optimaliseren door het presenteren van aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor u.

Met dit doel worden "reclamecookies" in real-time aangepast aan uw verwachtingen en, gebaseerd op uw recente browsegeschiedenis op andere websites, bieden ze u reclame-inhoud aan die aangepast is aan uw huidige voorkeuren en interesses.

Dit voorkomt dat u advertenties ziet die u niet interesseren. Tegelijkertijd geeft ACNI SAS de voorkeur aan het aanbieden van haar aanbiedingen en advertenties aan gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn.

De getoonde reclame-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door Akammak of zijn dienstverleners, of door derden door een cookie te koppelen aan de reclame-inhoud van een adverteerder.


7.2.2. COOKIES UITGEGEVEN DOOR DERDEN


Derden die cookies gebruiken op onze website hebben hun eigen privacybeleid. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van onze website.7.2.3. COOKIES UITGEGEVEN DOOR DERDE APPS GEÏNTEGREERD IN ONZE SITE


Wanneer u op onze site navigeert, kunnen we computerapplicaties van derden opnemen om u in staat te stellen de inhoud en/of uw opmerkingen over onze site te delen met anderen, bijvoorbeeld wanneer u klikt op "delen" of "liken" knoppen afkomstig van sociale netwerken.

Deze sociale netwerken kunnen u dan identificeren via deze knoppen, zelfs als u ze niet hebt gebruikt tijdens het browsen op de site. Dit is mogelijk voor hen als u tijdens uw laatste bezoek aan de website was aangemeld bij uw sociaal netwerk of actief was op uw kanaal. We hebben geen controle over hun gebruik of de gegevens die ze bewaren.

Voor meer informatie over hoe uw gegevens en uw promotionele inhoud worden gebruikt, ga naar uw sociale netwerken en bekijk hun privacybeleid. Deze beleidslijnen zouden u vervolgens in staat moeten stellen om uw instellingen te beheren op basis van uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarop u bent ingeschreven.

Om de privacybeleidslijnen van de genoemde sociale netwerken te bekijken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google: https://policies.google.com/terms?hl=fr
Wat betreft onze reclameafdeling herinneren wij u eraan, zoals hierboven vermeld, dat al onze reclameruimtes cookies van derden kunnen bevatten (reclame afkomstig van de getoonde reclame, derde reclamedienstverleners...).

Deze cookies stellen hen gedurende hun geldigheidsduur in staat om advertenties weer te geven in de ruimtes die beschikbaar zijn voor derdenreclame, om het aantal inhoud te tellen dat ze in onze ruimtes presenteren, om het publiek van deze advertenties en het aantal kliks te kennen; zij kunnen zo het geld claimen dat zij verdienen en hun statistieken opstellen. Ze kunnen ook weten dat uw afzender eerder een andere website heeft bezocht die een van hun advertenties bevatte, en zullen dus indien nodig hun inhoud wijzigen.7.3. UW BROWSER OPTIES (INTERNET EXPLORER, FIREFOX, GOOGLE CHROME, ENZ.).


Uw browsertoftware bevat tal van opties die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren. U kunt bijvoorbeeld kiezen om cookies al dan niet te accepteren op uw kanaal.

Echter, als u ervoor kiest om deze cookies op uw kanaal te accepteren, worden ze automatisch op uw kanaal opgeslagen wanneer u websites of inhoud bezoekt waar cookies aanwezig zijn.

Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u ervoor kiezen om een herinnering te activeren die u opnieuw vraagt of u cookies accepteert of weigert voordat ze kunnen worden opgeslagen, of u kunt ervoor kiezen om deze registratie van cookies op uw kanaal telkens te weigeren.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de keuzes die u maakt tijdens deze instelling uw surfen op internet of op bepaalde sites of diensten die het gebruik van deze cookies vereisen (zoals bestellingen op onze site) kunnen veranderen of beïnvloeden.

Als u ervoor kiest deze cookies op uw apparaat te weigeren of reeds opgeslagen cookies te verwijderen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige verstoring van onze diensten die het gevolg is van de onmogelijkheid om cookies op te slaan of toegang te krijgen tot de cookies die nodig zijn voor hun werking.7.3.1. HOE KUNT U UW OPTIES KIEZEN AFHANKELIJK VAN UW BROWSER?


Afhankelijk van uw browser, zijn er verschillende opties en keuzes beschikbaar. Voor meer informatie kunt u de hulpfunctie in het menu raadplegen.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer20et20dC3A9sactiver20les20cookies
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


8. TRANSFERS BUITEN DE EUROPESE UNIE


Uw gegevens worden over het algemeen binnen de Europese Unie bewaard.
Echter, wanneer onze dienstverleners zich in landen buiten de Europese Unie bevinden, kunnen we genoodzaakt zijn om bepaalde van uw gegevens over te dragen naar derde landen, zoals derde landen waarvan de Europese Commissie het niveau van naleving niet heeft beoordeeld.

In dit geval nemen we de nodige maatregelen om te zorgen dat deze gegevensoverdracht in overeenstemming is met de bijgevoegde regels en dat de bescherming van uw privacy en uw fundamentele rechten gewaarborgd zijn (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contractuele clausules van de Europese Commissie).

De gegevensbeschermingsfunctionaris kan u op verzoek meer informatie verstrekken over de gegevensoverdracht.


9. BEVEILIGINGSMAATREGELEN


De technische en organisatorische maatregelen die wij nemen stellen ons in staat om een niveau van beveiliging te garanderen dat evenredig is met de risico's voor de rechten en vrijheden van personen met betrekking tot de in punt 2 vermelde elementen. Daarbij houden we rekening met de herkomst, de omvang, de context, de kosten en het niveau van kennis, het doel van de verwerking, maar ook de geïdentificeerde risico's.

We voldoen ook aan de PCI DSS-norm voor de beveiliging van betalingskaarten, wat getuigt van onze inzet voor veiligheid.


10. PROFILERING EN AUTOMATISCHE BESLUITVORMING


Vanwege de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (zoals profilering) zijn er juridische implicaties voor u.

Dit alles is essentieel voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst die u met ons aangaat.

Hierdoor kunnen we de automatisering van de klantidentificatie en de "4x betaling" aanbieden en uitvoeren. De basis van deze operatie is de analyse van verschillende variabelen gerelateerd aan het type producten, bestelde diensten of het klantprofiel.

Als het risico dat aan deze statistieken is verbonden als te hoog wordt beschouwd (fraude/niet-betaling), zal deze betaalmethode niet worden aangeboden.

Echter, indien u dit wenst, hoewel de beslissingen geautomatiseerd zijn, kunt u menselijke tussenkomst ontvangen om uw mening te uiten en/of bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde beslissing.


11. BIJWERKEN EN HERZIENING VAN HET BELEID


Ons privacybeleid zal indien nodig worden bijgewerkt om in overeenstemming te blijven met uw rechten op het gebied van privacy (minstens elke drie (3) jaar).

15 oktober 2023.